Hans Egede Gruppe

Hans Egede Gruppe

Spejderne på Østerbro

Om Os

Socialt ansvar

I Hans Egede Gruppe er vi bevidste om vores sociale ansvar. Hos os betyder det, at alle er velkomne og skal respekteres uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, handicap, alder, økonomi eller seksuel orientering m.m

Hos os er det vigtigt, at alle børn, som har lyst til at gå til spejder, har mulighed for at gøre det uanset deres forældres økonomiske råderum. Noget vi har for at gøre det nemmere for børn og forældre er en uniformsordning, hvor vi stiller uniformer til rådighed for gruppens medlemmer. Når man bliver meldt ind, har man mulighed for at indbetale et lille depositum til leje for en uniform. Når man vokser fra sin uniform eller vælger at stoppe som spejder, leverer man uniformen tilbage og får tilbagebetalt sit depositum.

Som spejder vil man ud over vores egne gruppelejre blive inviteret med på forskellige store lejre, som naturligvis koster en del penge. For at hjælpe alle bedst muligt samler vi løbende penge ind. Det har vi tidligere gjort gennem salg ved loppemarkeder samt som hjælpere til Ironman. Du kan læse mere om det her.


Vores historie

KFUM-spejderne ved Hans Egede Gruppe, blev officielt startet d. 23. april 1928, og har i alle årene haft lokaler i Hans Egedes kirke på hjørnet af Vardegade og Vordingborggade, med indgang fra Vordingborggade.

Gruppen havde, som alle andre KFUM-spejder enheder i gennem mange år kun drenge som medlemmer. På et tidspunkt under krigen, var der så mange medlemmer at der i Hans Egede Kirke var to KFUM-spejder enheder. Kort efter krigen blev de to grupper dog slået sammen til en gruppe.

I starten af 1980’erne blev det muligt at optage piger i gruppen. Sidst i 1970’erne og gennem 1980’erne kunne vi i Hans Egede Gruppe, ligesom andre enheder i byen for alvor mærke at børnetallet blev mindre, samt at antallet af ledere faldt.


Spejderbevægelsen

Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-parti-politisk bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, race eller tro. Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af børn og unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund.

Robuste mennesker

Det er spejderbevægelses opgave at bidrage til at udvikle børn og unge til hele mennesker, dvs. udvikle dem fysisk, socialt, åndeligt, intellektuelt og følelsesmæssigt. Vi opfatter spejderarbejdet som en proces, der udvikler børn og unge til selvstændighed og ansvarlighed der samtidig gør børn og unge robuste i forhold til mange af de oplevelser de senere vil møde i livet. Spejderarbejdet er en livsstil, hvor friluftsliv, frivillighed, kristen livsholdning, samvær, selvstændighed, medansvar og engagement er bærende. Det daglige, praktiske spejderarbejde er den ramme, hvor børn og unge møder udøver denne livsstil.

Mellemfolkelig forståelse

Grundlæggende for spejderarbejdet er, at alle mennesker er ligeværdige uanset deres oprindelse, race, køn eller tro. Vi lader børn og unge mødes på tværs af landegrænserne gennem verdensspejderfællesskabet. Derigennem skaber vi forståelse for andre kulturer og respekt for menneskers forskellighed, hvilket er en vigtig del i arbejdet på at skabe fred og lighed i verden.

Møde børn og unge med kristendommen

Spejderarbejdet skal støtte børn og unges søgen mod den åndelige dimension i tilværelsen. Med spejderarbejdets naturlige forhold til den kristne tro, og et levende og engageret møde med den kristne livsholdning, giver vi spejderen mulighed for at finde sin egen tro og lære at have respekt for andres.

Demokratisk livsholdning

Vores målsætning om, at spejderen skal tage medansvar, lægger også op til, at vi skal tage ansvar for udviklingen i samfundet, både lokalt og globalt. Det betyder for den enkelte spejder et engagement i nærmiljøet – hjemmet, skolen, menigheden, og på længere sigt en interesse for de demokratiske processer i samfundet.


Læs mere om
  • KFUM spejderne i Danmark her
  • Foreningen Spejderne her
  • Verdensspejderorganisationen “The World Organization of the Scout Movement” her