Hans Egede Gruppe

Hans Egede Gruppe

Spejderne på Østerbro

Praktisk

Kontingent:
Det koster 150 kr. pr. kvartal at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.
Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Børneattester:
Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister. Derudover arbejder vi løbende med vores samværsregler som kan læses i filen her: