Hans Egede Gruppe

Hans Egede Gruppe

Spejderne på Østerbro

Forældrehjælp


Vi ved godt, at I forældre hjælper til mange steder, både i jeres barns skole, fritidshjem/klub og sportsklubber eller øvrige foreninger. Indimellem kan vi også få brug for jeres hjælp! Det er meget forskelligt, hvor meget tid og energi en opgave kræver, så der er noget for enhver. Det kan for eksempel dreje sig om:

  • Kørsel til ture
  • Bage en kage til en tur/et arrangement
  • Hjælpe til ved en post. f.eks. til Tintin på Kastellet

Nogle af arrangementerne hjælper os med at tjene penge til at dække omkostninger ved de store lejre som Spejdernes Lejr eller Verdensjamboree, hvor lejrudgifterne er store. Sådan kan vi sørge for, at ALLE har mulighed for at deltage uagtet socioøkonomisk baggrund. Disse arrangementer/opgaver kan være:

  • Være vejviser/hjælper ved Ironman Copenhagen
  • Koordinere et loppemarked
  • Hjælpe til ved vores loppemarkeder

Er du interesseret i at hjælpe? Så tag fat i en leder til et af møderne og hør mere.