Hans Egede Gruppe

Hans Egede Gruppe

Spejderne på Østerbro

Gruppens bestyrelse


Bestyrelsen består af ledere og en mindre gruppe forældre, som vælges til bestyrelsen i forbindelse med gruppens årlige forældremøde/generalforsamling.

Hvad laver bestyrelsen?
Bestyrelsen mødes tre gange om året; heraf foregår det ene møde i Hammersholt med gennemgang af vores hytte og grund dér (i foråret, vi mødes ved kirken og følges derop), mens de to andre typisk foregår i kirkens lokaler. Bestyrelsen taler blandt andet om og planlægger, hvad der sker/skal ske med gruppen, gruppens hytter og økonomi.

At være forælder i bestyrelsen
Som forælder i bestyrelsen får du god mulighed for at få et mere indgående kendskab til spejderarbejdet. Samtidig bidrager du med en anden vinkel på det arbejde, lederne står for i dagligdagen. Ud over de 3 møder, som planlægges fra gang til gang, bestemmer du selv, hvor meget energi du vil lægge i arbejdet.